Thông tin nhập tịch Hoa Kỳ cần biết.

Thi quốc tịch Hoa Kỳ gồm có hai phần: (1) khảo nghiệm Anh Ngữ và (2) khảo nghiệm kiến thức căn bản về lịch sử và dân sự.  Phần tiếng  Anh vẫn không thay đổi gì, tuy nhiên phần khảo nghiệm kiến thức lịch sử và dân sự có sự thay đổi đáng chú ý.  Anbangnews xin chia sẻ thông tin này đến các bạn đang trong tiến trình nộp đơn thi quốc tịch, nhằm có sự chuẩn bị cần thiết.

Hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, Sở Di Trú Hoa Kỳ sẽ có những thay đổi như sau:

  • Bạn sẽ được hỏi 20 câu hỏi (trong số 128 câu hỏi).  Để được đậu, bạn cần phải trả lời đúng 12 câu.  Chú ý:  Trước đây, Sở Di Trú chỉ hỏi bạn 10 câu và bạn chỉ cần trả lời trúng 6 câu là đậu.  Đây là sự thay đổi đáng chú ý.
  • Trước đây chỉ có 100 câu hỏi, nay đã chuyển sang 128 câu hỏi mà bạn cần học thuộc để luyện thi.
  • Sự thay đổi này sẽ không áp dụng vào những vị cao niên trên 65 tuổi và sống trên đất Mỹ trên 20 năm.  Các vị cao niên này chỉ cần trả lời đúng 6 câu trong 10 câu hỏi (trong số 20 câu có dấu hoa thị (*) được ghi rõ trong loạt câu hỏi dưới đây.

Anbangnews đã dịch sơ sang tiếng Việt loạt câu hỏi này để giúp bà con mình dễ học các câu trả lời.  Ghi chú:  những chính khách địa phương nơi quý vị cư ngụ cần được tự tìm hiểu cho câu trả lời hoặc có thể cho chúng tôi biết zip code ở đâu thì chúng tôi có thể tìm giúp cho quý vị.

Thi Quôc Tịch – 128 Câu Hỏi Mới

Quý vị có thể tải về bằng cách nhấn vào nút “download” trong bản PDF trên.

https://anbangnews.com/wp-content/uploads/2020/11/128-Civics-Questions-and-Answers-Viet2020-version.pdf

Tìm hiểu thêm tại đây: https://www.uscis.gov/citizenship/2020test

Đơn Nhập Tịch: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/n-400.pdf

 

ABN/LT