Đám Cưới Đào & Bô

9/4/2014

Tin Vui Orlando, Florida

Hôm 18 tháng 5, năm 2014, được sự ưng thuận của hai gia đình Trần và Hồ, một đám cưới của người An Bằng đã diễn ra tại thành phố Orlando, thuộc tiểu bang Florida. Cô dâu Trần Thị Đào đẹp duyên cùng chú rể Hồ Đức Bô giữa sự chứng kiến của hai họ và bạn bè. On Sunday, May 18, 2014, with the consent of Tran and Ho families, a wedding ceremony occurred in Orlando, Florida. Families and friends witnessed the new beginning of the bride Dao Tran and the groom Bo Tran. The Wedding was also an opportunity for all the An Bang people to get together. Xin chúc mừng hai họ có dâu hiền rể thảo. Xin chúc cô dâu chú rể trăm năm bạc đầu. Congratulations to both the Tran and Ho families, especially to Dao and Bo.

Source: Yen Truong ____________________________________________________________________

Please submit your articles, news, or feedback to anbangeditor@gmail.com)