Tin buồn từ An Mỹ – An Bằng

Bà Mátta Lê Thị Huyền

Sinh Năm: Qúy Dậu (1933), thường trú tại An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 08 giờ 5 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2018 (Nhằm Ngày 17 tháng 12 năm Đinh Dậu).

Hưởng thọ 85 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ ,An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ, ngày0 3/02/2018 (18/12/ Đinh Dậu) đến 20 giờ, ngày 07/02/2018 (22/12/Đinh Dậu).  Nghi thức di quan và thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ giáp An Mỹ-An Bằng lúc 8 giờ và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Mỹ, An Bằng, Vinh An vào lúc 9 giờ, ngày 07/02/2018 (22/12/Đinh Dậu).  Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình  ông Nguyễn Khá và hiếu trưởng nam Nguyễn Thanh cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho linh hồn Bà Mátta sớm hưởng nhang thánh chúa và được ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

Tin : Lê Bát