Tin buồn từ Trung Định Hải – An Bằng


O Văn Thị Lại
Pháp danh: Quảng Hòa

Sinh Năm : 1963 , thường trú tại Trung Định Hải,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do lâm bệnh nặng đã từ trần vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2018 ( Nhằm ngày 25 tháng 11 năm Mậu Tuất ).
Hưởng dương 56 tuổi.
Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Trung Định Hải,An Bằng,Vinh An, Phú Vang, T T Huế . Lễ viếng bắt đầu từ 15 giờ , ngày 01/ 01/ 2019 ( 26 /tháng 11/ Mậu Tuất ) đến 11 giờ , ngày 03 /01/2019( 28 /tháng 11 / Mậu Tuất ). và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 14 giờ 0 phút ,ngày 03 /11/2019 ( 28/tháng 11 / Mậu Tuất ) .Đại diện Anbangnews đã đến dâng hương và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu trưởng nam Nguyễn Văn Bằng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Quảng Hòa sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc .
Tin : Lê Bát