Để giúp đỡ người dân vượt qua sự khó khăn về tài chánh trong lúc đại dịch Coronavirus đang diễn ra, chính phủ Hoa Kỳ đang dự thảo những chi tiết về số tiền cung cấp cho người dân  Sau đây là một trong những dự định từ phía Thượng Viện đưa ra được tiến sĩ Lê Đức Long dịch sang Việt Ngữ.  Ghi chú: đây chỉ là dự luật của Thượng Viện, chứ chưa phải chính thức.

———-

 

Ai sẽ đủ điều kiện nhận tiền giúp đỡ theo dự án của Thượng Viện Đảng Cộng Hoà cho Đại Dịch Corona?

Tiền sẽ gửi trực tiếp cho bạn, nếu là người dân Mỹ, dựa theo mức lương thu nhập của của bạn.

Thượng nghị viện Đảng Cộng Hoà đã công bố vào tối thứ Năm về dự án cho tiền mặt để giúp đỡ người dân Mỹ để bù đắp sự tổn hại do Đại Dịch Corona. Mỗi người sẽ nhận một tấm ngân phiếu với số tiền được quyết định dựa trên thu nhập, tối đa là $1,200.00

Ông Mitch McConnell, thủ lãnh của Thượng nghị viện, đã công bố rằng, mỗi cá nhân với mức lương dưới $75,000.00 mỗi năm sẽ nhận được $1,200.00 từ chính phủ liên bang.

Trong dự án là sẽ trao cho người dân một lần, nhưng gần đây, Tổng Thống Trump và bộ trưởng bộ tài chính muốn chia ra để gửi hai lần.

Theo đề án của ông McConnell, nếu vợ chồng khai thuế chung một hồ sơ với mức thu nhập dưới $150,000.00, sẽ đủ điều kiện nhận $2,400.00. Nếu trên mức thu nhập đó, số tiền sẽ bị giảm đi.

Mỗi độc thân, nếu mức thu nhập trên $75,000.00, hễ cứ mỗi một $100.00 là giảm bớt $5.00. Cứ như vậy, cho đến mức thu nhập của độc thân trên $99,000.00, sẽ không nhận được một đồng nào. Cũng như vợ chồng, nếu trên $150,000.00, thì nhận theo số tiền giảm cho đến mức thu nhập trên $198,000, sẽ không nhận được đồng nào cả.

Tuy nhiên, những gia đình có mức thu nhập rất là thấp, nhưng tối thiểu phải có $2,500.00, thì chỉ được $1,200.00 cho mỗi cặp vợ chồng, và $600.00 cho mỗi độc thân.

Mỗi cá nhân(độc thân) hay cặp vợ chồng, nếu có con, cũng sẽ nhận thêm $500.00 cho mỗi đứa.

Quyết định của mức thu nhập sẽ dựa trên hồ sơ thuế 2018 của bạn.

Lê Đức Long
(Dịch thuật)

 

Nguồn: https://www.nbcnews.com/politics/congress/see-who-s-eligible-coronavirus-checks-senate-gop-releases-details-n1164311