Bài Dự Thi (Thơ Lê Trung)

AN BNG QUÊ TÔI

                                         Tác giả: Lê Trung

 

Q tôi có bãi cát vàng                           

Có con khe nhỏ bọc làng chảy quanh

Từ khi bốn họ khai canh

Lập ấp cho đến địa danh An Bằng.

Hương phả ghi lại rõ ràng

An Đôi là ấp do làng đặt ra

Xuất thân từ xứ An Ba

Quảng Bình là tổng, Cừ Hà ngoài kia.

Các Ngài phò Chúa giúp Vua

Thuyền buôn hoa trái lại đưa Chúa vào

Sông Gianh là chốn binh đao

Chúa Nguyễn trấn giữ tận vào miền Nam.

Dẹp yên giặc Trịnh sông Gianh

Chém đầu Lập – Bạo mới an chốn này

Ban đầu khi mới đến đây

Các Ngài dừng bước nơi này làm ăn.

Ơn dân lộc nước Chúa ban

Miễn toàn các thuế của làng nhiều năm

Lại thêm Chúa tạo việc làm

Thu thuế nộp Chúa Thuận An – Tư Hiền.

Dân làng làm biển nghề chuyên

Lại thêm nghề phụ nghề buôn khá phồn

Phụ thì làm ruộng làm vườn

Nghề thương trao đổi những hàng làm ra.

Đến đời Chúa Sãi lệnh là

Chữ Đôi túng húy của Bà Tống Đôi

Thị – Đôi là mẹ Chúa tôi

Kiêng húy mẹ Chúa thế thôi An Bằng.

An Bằng sau đó thành làng

Vì kiêng cử húy nên càng xưng hô

Đi đâu lại nói đi mô

An Bằng thì lại xưng hô An Bường.

Cô Hồng lại gọi cô Hường

Cậu Hai kêu lấy cậu Hơi thường tình

Mấy từ gọi đó chứng minh

Làng ta kiêng húy cho mình xưa nay.

Lại nhiều tiếng lóng cũng hay

Ngài  ngài chi rứa chớ thay đổi nào

Từ Ngài là tiếng thanh cao

Cân kề Quan, Chúa khi chào phải thưa.

Làng ta các cụ ngày xưa

Vì sống bên Chúa nên thưa tiếng Ngài

Đời đời nối tiếp truyền hoài

Chúng ta đừng ngại từ Ngài lãng quên

Húy kiêng như thế rõ ràng

Dân làng phải hiểu để càng tôn vinh.