Nhân sinh nhật lần thứ 5 của Anbangnews, chúng tôi có nhận một tin nhắn từ một người có tên là Bátử Hoàng, tặng chúng tôi một bài thơ.  Xin chia sẻ lên đây như là một lời cảm ơn.

An Bằng Trang Mạng

Thân chào trang mạng An Bằng,
Tô lên nét đẹp An Bằng quê hương,
Dẫu ai xa xứ muôn phương,
Tìm lên trang mạng quê hương An Bằng,
Kết tìm lạc bạn tha phương,
Quê hương thân gởi lời thương người làng,
Dẫu ai đi dọc về ngang,
Quê hương ta nhớ tình làng thân thương,
Cùng nhau tô đẹp quê hương,
An Bằng đất tổ tình thương muôn bề,
Một mai ta có trở về,
Quê hương biển mặn nhớ về thời xưa,
An Bằng cảnh đẹp dân thưa,
Quê hương nhìn lại khác xưa đâu rồi,
Tình quê nhớ lại một thời,
Lúc xưa ta sống gần người quanh ta,
Hôm nay chỉ đó cửa nhà,
Thân ta vắng bóng chỉ là tha phương,
Đi xa bỏ xứ bỏ phường,
Tìm lên trang mạng nẻo đường gần xa,
Hôm nay trang mạng quê nhà,
An bằng kết bạn tin xa lại gần.
Tìm nhau thăm hỏi chào mừng,
Chuyện xưa kể lại An Bằng quê hương.

Bátử Hoàng
Kính tặng trang mạng An Bàng