FOR IMMEDIATELY RELEASE:  More Than 2,000 An Bang Villagers Expected to Reunite in Miami, Florida on July 14, 2019 For the First Time After More Than 40 Years Living Abroad

MIAMI, Florida: The An-Bang Community will celebrate our reunion for the first time after over 40 years since the first boat escaped our village seeking freedom throughout the world. The event will include sports tournaments for youths, An-Bang cultural rituals, An-Bang village history and culture, and music performances.

We are a group of people who were originally from a small fishing village in central Vietnam, called An Bang. After 1975, when the Vietnam War ended, we joined with over 1 million Vietnamese people to escape our homeland by small fishing bamboo boats. We were privileged to be warmly welcomed and embraced by the United States of America or other countries.  Just like many other refugee groups, we strive hard every day to overcome obstacles that we must face.  

Today, our second and third generations are succeeding in life, both in academia and society as contributing professionals.  We are truly living an American Dream. The An-Bangers come from all over the States and many other countries. We host this event in thanking America and other countries, share our integration experience, and pass down our history, values, and culture to our younger generations. 

This is a Sunday, and we expect the turnout will be more than 2,000 people, most of whom are Floridians.  The Sport Tournaments include soccer, volleyball, basketball, and tennis will start at 8:30 AM at Florida International University (FIU) and end around 3:00 PM.  Our program schedules at the Miami-Dade County Fair & Exposition, 10901 Coral Way, Miami, FL 33165, are as follows: Pre-Show 4:00 PM – 5:15 PM, Main Event: 6:00 PM – 10:00 PM, Dancing: 10:00 – 11:59 PM.

In addition to the An-Bangers, we have also invited the Florida local officials to join us in celebrating our success.  We welcome the media to come observe this experience. Due to limited space, and for better arrangement, we ask that you contact our External Affairs Officer, Quyen Truong, at 407-480-6797, via email at qtrealtor@yahoo.com or hoingoanbang@gmail.com.

### END ###

PHỔ BIẾN KHẨN: Trên 2,000 dân làng An Bằng Dự Kiến ​​Sẽ Họp Mặt Tại Miami, Florida Vào Ngày 14 tháng 7 năm 2019 Lần Đầu Tiên Sau Hơn 40 Năm Sinh Sống Ở Hải Ngoại

MIAMI, Florida: Cộng đồng An Bằng sẽ tổ chức cuộc hội ngộ lần đầu tiên sau hơn 40 năm kể từ khi chiếc thuyền đầu tiên thoát khỏi ngôi làng để tìm kiếm ánh sáng tự do trên khắp thế giới. Sự kiện này sẽ bao gồm các giải đấu thể thao dành cho giới trẻ, trình bày nét văn hóa  lịch sử của làng An Bằng, và và biểu diễn ca nhạc.

Chúng tôi là một nhóm người xuất thân từ một làng chài nhỏ ở miền trung Việt Nam, có tên là làng An Bằng. Sau năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, chúng tôi đã cùng với trên 1 triệu người Việt Nam trốn thoát khỏi quê hương mình bằng những chiếc thuyền nan nhỏ bé . Chúng tôi may mắn và vinh dự được Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác chào đón ân cần và đã cưu mang chúng tôi.  Cũng giống như bao nhiêu nhóm người tỵ nạn khác, chúng tôi nỗ lực mỗi ngày để vượt qua những trở ngại mà chúng tôi buộc phải đối mặt.

Ngày nay, thế hệ thứ hai và thứ ba của chúng tôi đang thành công trong cuộc sống, cả trong học viện và trong xã hội với những ngành nghề chuyên môn đóng góp cho xã hội. Chúng tôi đang thực sự sống một giấc mơ Mỹ. Người An Bằng sẽ quy tụ từ các tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Chúng tôi tổ chức sự kiện này để cảm ơn nước Mỹ và các quốc đã cưu mang chúng tôi, chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và truyền lại lịch sử, giá trị và văn hóa của An Bằng cho các thế hệ tương lai..

Đây là một ngày chủ nhật, nên chúng tôi hy vọng số người tham gia sẽ trên 2.000 người, phần đông từ Florida. Các giải so tài thể thao gồm có bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và tennis sẽ bắt đầu lúc 8:30 sáng tại trường đại học FIU và kết thúc vào khoảng 3:00 chiều. Chương trình của chúng tôi tại Miami-Dade County Fair & Exposition, cư ngụ tại 10901 Coral Way, Miami, FL 33165, như sau: Pre-Show 4:00 PM – 5:15 PM, Chương Trình Chính: 6:00 PM – 10:00 PM, Khiêu Vũ: 10:00 – 11:59 PM.

Ngoài Người An Bằng ra, chúng tôi cũng đã mời các quan chức địa phương Florida tham gia  cùng chúc tụng sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh các phương tiện truyền thông đến để quan sát kinh nghiệm này. Do không gian hạn chế và để được sắp xếp tốt hơn, chúng tôi yêu cầu các cơ sở truyền thông liên hệ với Phó Ngoại Vụ của Ban Tổ Chức, là anh  Trương Tấn Quyền, tại số 407-480-6797, qua email qtrealtor@yahoo.com hoặc hoingoanbang @ gmail.

### KẾT THÚC ###