Bạn muốn biết đằng sau của Anbangnews do ai phụ trách? Cần thêm phóng viên.

Vào hôm Anbangnews kỷ niệm 1 năm thành lập, website đã tung ra những hình ảnh của các thành viên quản trị và các phóng viên khắp nơi.  Theo Lê Trúc, một năm qua Anbangnews đã thành công nhiều dự định, nhưng vẫn chưa thực hiện được hết những mục đích bởi giới hạn tài chánh, nhân sự, hoặc thời gian.  Tuy nhiên, bước qua năm thứ hai, Anbangnews hứa hẹn sẽ làm tốt công việc của mình hơn để phục vụ người dân An Bằng khắp nơi trên thế giới.  Sau đây là một video nhỏ, giới thiệu những khuôn mặt đằng sau của website.  Đây là nhóm thanh niên yêu làng, luôn tìm ra được thời gian để phục vụ quê hương của mình.

Mời xem nhóm điều hành, phóng viên, và cộng tác viên: