Tin buồn từ Florida,Hoa Kỳ


Anh Bê-nê-đíc-tô Nguyễn Jimmy
Sinh năm 1990,nguyên quán An Bằng, Vinh An,thường trú tại Reviera Beach,Florida,Hoa Kỳ.Do lâm bệnh tim đã được Chúa gọi về sáng ngày 26/11/2019.
Hưởng dương 29 tuổi

Linh cửu được quàn tại Palin Beach National Chapel,1005 Heritage Farms Road lake Worth,FL 33449.

Lễ viếng bắt đầu từ:

Chúa nhật, ngày 01/12/2019: 3 đến 7 giờ chiều.Thứ hai, ngày 02/12/2019 : 4 đến 6 giờ chiều
Thứ ba, ngày 03/12/2019 : 10 giờ sáng, Thánh lễ an táng tại 1000 Lantana Rd Lantana,FL 33462  United States và an táng tại nghĩa trang Our Lady Queen of Heaven Cemetery, 1500 S states Road  7 North Lauderdale,FL 33068,  United States lúc 12 giờ,ngày 03/12/2019.

Nhà thờ
1000 Lantana Rd
Lantana, FL 33462
United States

Địa chỉ Nhà thờ
1000 Lantana Rd
Lantana, FL 33462
United States

Anbangnews xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà Hồ Thị Hoa và đại diện thân phụ ông Nguyễn Kính cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.Nguyện cầu cho linh hồn anh Bê-nê-đíc -tô sớm hưởng nhang Thánh Chúa và ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

 

Tin Lê Bát và Hồ Quyền