Anh BÊNÊĐICTÔ – Lê Ánh Quang

9/5/2014

Tin từ Thôn Trung Hải

An Bằng News Xin đua tin: Anh BÊNÊĐICTÔ_ Lê Ánh Quang , Sinh Ngày 28 tháng 01 năm 1988 , đã từ trần vào lúc 01 giờ 00 phút , ngày 09 tháng 08 năm 2014 (Nhằm ngày 14 tháng 07 năm Giáp Ngọ) Hưởng dương 27 Tuổi Lễ Viếng bắt đầu từ ngày 10 tháng 08 năm 2014 Lễ Di Quan vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 08 năm 2014 (nhằm ngày 17 tháng 07 năm Giáp Ngọ) Linh Cửu được an táng tại nghĩa trang An Bằng Đại diện anbangnews đã có đến viếng thăm Anh Xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu linh hồn Anh sớm về nước Chúa.