Anh Benedicto Lê Chương đã về đến An Bằng. Đám tang của anh sẽ được chu toàn nơi mảnh đất thân thương này vào lúc 15h00 ngày 7 tháng 10 năm 2020, nhằm ngày 21/8/Canh Tý.

Tin-Hình: Phạm Mạnh