CÁO PHÓ

Trong niềm tin cậy vào Chúa Kitô phục sinh, tang gia chúng con xin báo tin cùng quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, thân bằng quyền thuộc, thông gia, và bạn hữu xa gần. Người thân của chúng con là:

Anh Bênêđictô Lê Dũng Michael

Sinh ngày 17 tháng 03 năm 1967 tại An Bằng, Việt Nam.

Về an nghi trong Chúa lúc 6:43 sáng ngày 06 tháng 07 năm 2024 tại New Smyrna Beach, Florida

Hưởng Dương 57 tuổi

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Tư ngày 10 tháng 07 năm 2024

8:30am Thánh Lễ Cầu Nguyện

Tại Thánh Đường Our Lady of Hope Roman Catholic Church

4675 Clyde Morris Blvd, Port Orange, FL 32129

11:00am – 7:00pm Thăm Viếng

Tại Nhà Quàn Volusia Memorial Funeral Home

4815 Clyde Morris Blvd, Port Orange, FL 32129

Thứ Năm ngày 11 tháng 07 năm 2024

Tại Nhà Quàn Volusia Memorial Funeral Home

4815 Clyde Morris Blvd, Port Orange, FL 32129

1pm-4pm Thăm Viếng 4pm-5pm Phân Ưu 5pm-7pm Thăm Viếng

Thứ Sáu, Linh Cữu sẽ được chuyển về Colorado và sẽ được yên nghỉ tại đó.

Tang Gia Đồng Khấp Báo

Vợ: Trần Thị Phương Tâm (New Smyrna Beach, FL)
Quý Nam: Lê Kenny (Highlands Ranch, CO)

Ái Nữ: Lê Tammy (Philadelphia, PA)

Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang

Xin miễn vòng hoa và phúng điếu