Tin buồn từ Florida-Hoa Kỳ
Anh Hồ Lê Tài Jason
Pháp danh Thiện Huệ
Sinh ngày 11/4/1993
Thường trú tại Florida-Hoa Kỳ.
Đã đột ngột qua đời vào lúc 5 giờ sáng , ngày 15/11/2023(03/10/QM)
Hưởng dương 31 tuổi.


Linh cữu được quàn tại Tu viện Thanh An
Địa chỉ: 28933 Sleepy Bear In, Sorrento, FL 32776.
Chương trình tang lễ
*Thứ sáu, ngày 24/11/2023:
10 giờ sáng: Thăm viếng
11 giờ sáng: Khai kinh, bạch Phật, phục hồn thành phục.
1 giờ chiều: Quan khách phúng điếu
4 giờ chiều: Đại lễ kỳ siêu,thuyết pháp độ linh, tiến linh.;Thắp nến cầu nguyện, tâm tình, chia sẽ.
9 giờ 30 tối: Tịnh nghỉ.
*Thứ bảy, ngày 25/11/2023
6 giờ sáng: Cúng trà, tụng kinh cầu nguyện
9 giờ sáng: Lễ khiến điện, di quan về quê nhà An Bằng-Việt Nam.
11 giờ sáng: An linh tại tu viện Thanh An, tạ Phật hoàn kinh.
Đại diện Anbangnews xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông bà là :
Mẹ Lê Thị Liên
Cha Phan Văn Luận
Em trai Phan Vũ cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Thiện Huệ sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin Thanh Hồ.