ABN vừa nhận được tin buồn từ Florida: Anh Hồ Văn Châu, pháp danh Tuệ Hùng vừa qua đời ở tuổi 42. Sau đây là cáo phó của gia đình.

 

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần.  Con trai trưởng của chúng tôi là:

Hồ Văn Châu
Pháp danh Tuệ Hùng

Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1982 (Nhâm Tuất), đã mãn phần vào lúc 7:00 tối Chủ Nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2023 (nhằm ngày 27 tháng 6 năm Quý Mão) tại tư gia thành phố Daytona, tiểu bang Florida

Hưởng dương: 42 tuổi  

Linh cữu quàn tại Tang Nghi Quán Lohman Funeral Home, địa chỉ 1423 Bellevue Ave. Daytona, FL 32114, Tel: (396) 123-4567

Đại Cương Chương Trình Tang Lễ

  • Thứ Hai, August 21st 2023, nhằm mồng 6 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối: T.T. Thích Đạo Nguyên cùng nội bộ gia đình cầu nguyện.
  • Thứ Ba, August 22nd 2023, nhằm mồng 7 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối: Khai Thị, Tiến Linh & Thành Phục/ Quan Khách Phân Ưu
  • Thứ Tư, August 23rd 2023, nhằm mồng 8 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa: Tiến Linh & Triệt Linh Sàng, Di Quan & Hoả Táng.

Tang Gia Đồng Khấp Báo.

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang, Gia Đình Xin Miễn Phúng Điếu.

  • Thân phụ: Hồ Cư, pd Đức Đạt
  • Thân Mẫu: Đặng Thị Tuyết, pd Nguyên Tâm
  • Bào đệ: Hồ Văn Hiên, pd Tuệ Anh
  • Bào muội: Hồ Thanh Trang, pd Từ Trân
  • Bào đệ: Hồ Thanh Vũ, pd Tuệ Cang
  • Bào muội: Hồ Thanh Jennifer, pd Từ Nghiêm
  • Bào muội: Hồ Thanh Cindy, pd Mandala

Tin: Lê Đức Long