Anh Hoàng Văn Tùng, PD Quảng Siêu, Qua Đời

Tin buồn từ An Bằng:  Anh Hoàng Văn Tùng, Pháp Danh Quảng Siêu, do mắc phải bệnh thận, gia đình đã cố gắng chạy chữa thay thận bấy lâu nay nhưng không qua khỏi cơn vô thường.  Sau đây là cáo phó của gia đình. Cáo Phó: Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc … Continue reading Anh Hoàng Văn Tùng, PD Quảng Siêu, Qua Đời