Anbangnews xin đưa tin. Sau một vụ tai nạn giao thông, anh Lê Tuân đã qua đời tại Việt Nam. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Lăng Cô/VN- Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ anh Phê-rô Lê Tuân

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Tử nạn và Phục sinh, Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Chồng, Cha chúng tôi:

PHÊ-RÔ LÊ TUÂN

Sinh ngày 17.06.1970
Tại: Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Đã từ trần vào lúc 23g30 ngày 02.10.2019 (Nhằm ngày 04.09 Kỷ Hợi)

Hưởng dương : 49 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

Ngày 03.10.2019

 • 16g00: Lễ Nhập Liệm
 • 16.30: Giáo xứ Cầu Kinh

Ngày 04.10.2019

 • 12g00: Hội Legio Cầu Kinh
 • 15g00: Hội Lòng Chúa Thương Xót Cầu Kinh
 • 16g00: Thánh Lễ cầu hồn

Ngày 05.10.2019

 • 12g00: Hội Legio Cầu Kinh
 • 15g00: Hội Vô Nhiễm Cầu Kinh
 • 20g00: Hội Phục sinh Cầu Kinh

Ngày 06.10.2019

 • 12g00 : Hội Matta Cầu Kinh
 • 19g00 : Khu Vực Cầu Kinh

Ngày 07.10.2019

 • 8g30 : Động Quan
 • 9g00 : Thánh Lễ An táng tại Thánh Đường Giáo xứ Lăng Cô
 • Sau đó, Linh cửu sẽ được di chuyển và an táng tại An Bằng, Vinh An, Thừa Thiên Huế.

Trong lúc Tang gia bối rối, có điều gì sai sót xin niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng kính báo!