CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu gần xa: Con, Chồng, Cha của chúng tôi là:

Anh LÊ VĂN THẠNH

Sinh ngày 2 tháng 8 năm 1985 Ất Sửu tại Làng An Bằng, Tỉnh Thừa Thiên, Việt Nam. Vừa mệnh chung lúc 7:30 sáng ngày 23 tháng 1 năm 2018, nhằm ngày 7 tháng 12 năm Đinh Dậu, tại tư gia, Thành Phố Tampa, Tiểu Bang Florida.

Hưởng dương 33 tuổi.

Anh Lê Văn Thạnh

Tang lễ được cử hành tại Michels & Lundquist Funeral Home & Cremation Services
5228 Trouble Creek Rd., New Port Richey, FL 34652
Điện thoại (727) 845-1957 www.Michels-Lundquist.com

Chương trình Tang lễ

Thứ Sáu (Friday), ngày 26 tháng 1 năm 2018
17:00​​- Lễ Nhập Quan – Lễ Cầu Siêu
19:00-21:00 ​- Viếng Thăm

Thứ Bảy (Saturday), ngày 27 tháng 1 năm 2018
15:00 ​​- Lễ Phục Tang
17:00​​- Lễ Tiến Linh – Lễ Cầu Siêu
18:00-21:00 ​- Viếng Thăm

Chủ Nhật (Sunday), ngày 28 tháng 1 năm 2018
8:00 ​​- Viếng Thăm
11:00 ​​- Lễ Cầu Siêu – Lễ Tiến Linh
​​- Lễ Thuyết Linh – Lễ Di Quan và Lễ Hỏa Táng (Có chương trình riêng)
​ ​​- Hoàn mãn

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

Vợ:​ Nguyễn Thị Hương
Con Trai: ​Lê Alexander

Cha:​ Lê Văn Duyệt
Mẹ:​ Phan Thị Hà

CÁO PHÓ này thay thế THIỆP TANG

 

Obituary:

Thanh Le of Tampa, Florida, passed away on January 23, 2018. He was 33 years old. He was born in An Bang Hue, Vietnam to Duyet Van Le and Ha Phan on August 2, 1985.  He is survived by his wife Huong Nguyen, his little son Alexander, his parents and siblings.

Visitations start on Friday at Lundquist Funeral Home & Cremation Services
5228 Trouble Creek Rd., New Port Richey, FL 34652
Điện thoại (727) 845-1957 www.Michels-Lundquist.com

On behalf of the Anbangnews Team, we want to express our condolences to the family and close friends of Thanh Le. May he Rest In Peace.