Tin buồn từ Colorado:  Anh Lê Văn Tony là con của bà Đào Thị An, vừa qua đời tại tiểu bang Colorado, hưởng dương 37 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Kính thưa quý thân hữu gần xa.  Toàn thể Tang quyến chúng con thành khẩn thông báo dến Chư Tôn Đức, cùng quý thân hữu ân nhân: Con em của chúng con là

Lê Văn Tony
Pháp danh: Nhuận Giác

Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1987, đã từ trần ngày 19 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 7 tháng 11, Quý Mão) tại Colorado, Hoa Kỳ.

Hưởng dương: 37 tuổi.

Linh cữu của Lê Văn Tony pháp danh Nhuận Giác được an trí tại nhà quàn Crown Hill Mortuary, 7777 West 29 Ave., Wheat Ridge, CO 80033, Tel: 303-233-4611.

Tang quyến chúng con thành tâm cung thỉnh Thầy Thích Thiện Tâm cùng đạo tràng Chùa An Bằng, đến chứng minh, chủ lễ, thuyết pháp và hộ niệm tang lễ theo nghi thức Phật Giáo.  Thành tâm nguyện cầu Đức Phật A Di Đà từ tôn phóng quang tiếp dẫn hương linh Lê Văn Tony pháp danh Nhuận Giác sớm được siêu sanh về cõi Phật.

Quý thân hữu muốn liên lạc, phân ưu cùng gia đình, xinh gọi anh trai Danny Le: 303-980-0318, chị gái Lê Thị Hiếu: 720-480-2914.  Trong lúc Tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ xuất, kính mong Chư Tôn Đức cùng toàn thể thân hữu, quý ân nhân và đồng hương niềm tình tha thứ.

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ ba, ngày 2 tháng 1 năm 2024 (nhằm ngày 21 tháng 11, năm Quý Mão)

 • 1:00 PM – 2:30 PM: Lễ Nhập Liệm, Bạch Phật Khai Kinh, Phục Hồn, Thành Phục, Kỳ Siêu
 • 2:30 PM – 8:00 PM: Thân hữu thăm viếng.

Thứ tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024 (nhằm ngày 22 tháng 11, năm Quý Mão)

 • 10:00 – 11:30 AM: Thân hữu thăm viếng
 • 11:30 AM – 12:00 PM: Gia đình phát biểu tiễn biệt Tony
 • 12:00 PM – 1:00 PM: Lễ Khiển Điện, Di Quan
 • 1:00 PM – 1:30 PM: An Táng
 • 3:00 PM: Lễ An Linh tại tư gia.

Cáo Phó này thay thế thiệp tang.  Xin miễn phúng điếu.

Colorado, ngày 25 tháng 12 năm 2023, tang gia đồng kính báo.
Hương linh: Lê Văn Tony, pháp danh Nhuận Giác
Sinh ngày 20 tháng 1 năm 1987
Đã từ trần ngày 19 tháng 12, năm 2023 (nhằm ngày 7 tháng 11, Quý Mão)
Hưởng dương 37 tuổi.

Tang gia quyến thuộc:

 • Thân Mẫu: Đào Thị An
 • Anh trai: Lê Đức Thọ, chị dâu Lê Thị Thôi và các cháu
 • Anh Lê Văn Phước
 • Anh: Danny Le, chị dâu Trần Thị Phương và các cháu
 • Em: Carter Lê
 • Chị gái: Lê Thị Hiền, anh rễ Nguyễn Hạnh và các cháu
 • Chị: Lê Thị Hảo, anh rễ Trương Thành và các cháu
 • Chị: Lê Thị Hiểu và các cháu
 • Hai cháu Lani Lê và Lucy Lê