Một người đàn ông gốc An Bằng đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông.

Tin buồn từ Florida.

Anh Nguyễn Châu Long, pháp danh Tâm Hải, sinh năm 1985, cư dân của thành phố Sanford, tiểu bang Florida, đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 17 tháng 4, năm 2019 trong một tai nạn giao thông.

Hưởng Dương: 33 tuổi.

Được biết, anh Nguyễn Châu Long là con trai của ông Nguyễn Văn Thành và bà Văn Thị Ánh.  Với sự ra đi đột ngột này, anh để lại người vợ và 3 đứa con thơ dại và nhiều anh chị em và thân nhân bạn bè thương mến.  Thêm tin tức ở đây.

Linh cữu được quàn tại Chùa Pháp Vũ, địa chỉ 716 Dean Road, Orlando, FL 32825.

Chương Trình Tang Lễ:

  • Thăm Viếng: Thứ Hai, 4/22/2019, 11:00 AM – 7:00 PM
  • Nghi Thức Tụng Niệm: Thứ Hai, 4/22/2019, 7:00 PM – 9:00 PM
  • Lễ Di Quan: Thứ Ba, 4/23/2019, 7:00 AM – 8:00 AM
  • Lễ An Táng: Thứ Ba, 4/23/2019, 9:00 AM – 10:00 AM tại nghĩa trang Oaklawn Memorial Park, 4991 CO Rd. 46A, Lake Mary, FL 32746

Obituary:

Sad News from Florida

We have learned that Mr. Nguyen Chau Long, of Sanford, Florida, took his last breath in a traffic accident, on April 17, 2019.  He was 33 years of old.

Mr. Nguyen Chau Long was the son of Mr. Nguyen Van Thanh and Mrs. Van Thi Anh.   He is survived by his wife, Phuong Dang, and 3 young children, Vivian, Vinh, and Hai.  Details of the accident are reported here.

Visitation and service will be held at Phap Vu Buddhist Culture: 716 Dean Road, Orlando, FL 32825

  • Viewing: Monday, February 4, 2019, 11:00 AM – 7:00 PM
  • Service: Monday, February 4, 2019, 7:00 PM – 9:00 PM
  • Funeral: Tuesday, 4/23/2019, 7:00 AM – 8:00 AM
  • Burial:  Tuesday, 4/23/2019, 9:00 AM – 10:00 AM at Oaklawn Memorial Park, 4991 CO Rd. 46A, Lake Mary, FL 32746.