Anh Nguyễn Văn Phùng, pháp danh Đức Tâm, sinh sống tại Fort Myers, vừa qua đời tại Orlando, hưởng dương 32 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

XIN CÁO PHÓ

(Tin Buồn Từ Fort Myers, Florida)

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Gia đình chúng con/ chúng tôi vô cùng thương tiếc và đau buồn sự ra đi của chồng và em của chúng con/tôi. Nay kính báo chư tôn thiện đức tăng ni, cô bác nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, và bạn bè thân hữu xa gần.

Cố Phật tử: Nguyễn Văn Phùng
Pháp danh: Đức Tâm

Sinh: Ngày 10 tháng 4 năm 1992

Vãng sanh: Ngày 13 tháng 1 năm 2024 (nhằm thứ Bảy ngày 3 tháng 12 năm Quý Mão)

Chương trình tang lễ: Tổ chức nghi lễ theo truyền thống Phật Giáo

Tại: Hodges Funeral Home at Lee Memorial Park

12777 State Road 82, Fort Myers, FL 33971

(239) 334-4880

Chủ Nhật (Sunday): Ngày 21 tháng 1 năm 2024 (Tức ngày 11 tháng 12 năm Quý Mão)

11:00 am:

 • Thăm Viếng

11:30 am:

 • Lễ Trị Quan Nhập Niệm.
 • Lễ Bạch Phật Khai Kinh.
 • Lễ Phục Hồn, Thành Phục. (Cúng Cơm)
 • Lời Cảm Tạ Của Tang Quyến.

1:00 pm:

 • Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh.
 • Lễ Tịch Điệm.
 • Lễ Viếng.

5:00 pm:

 • Đưa Linh Cửu Về An Táng Tại Việt Nam, Hoàn Mãn.

Tang Gia Đồng Kính Báo:

Vợ: Hồ Phương Trang

Anh Trai:

 • Nguyễn Văn Bình ; Vợ: Nguyễn Thị Vân, cùng các cháu
 • Nguyễn Văn Minh ; Vợ: Hoàng Thị Nga, cùng các cháu
 • Nguyễn Văn Tâm ; Vợ: Nguyễn Thị Xuyên, cùng các cháu

Em Trai: Nguyễn Văn Độ

Chị Gái :

 • Nguyễn Thị Huệ ; Chồng: Hồ Văn Thái, cùng các cháu
 • Nguyễn Thị Phượng ; Chồng: Thái Văn Ô, cùng các cháu

Cùng toàn thể Cô Bác hai bên nội ngoại, anh chị em chú bác, cô cậu…

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

 Mọi chi tiết xin liên lạc: Thành Văn Nguyễn –(239) 834-8770

Trong lúc tổ chức tang lễ, tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ sót. Kính mong quý vị niệm tình tha thứ.  Gia đình xin miễn nhận phúng điếu và vòng hoa.

TM tang quyến

Vợ: Hồ Phương Trang

Chị: Nguyễn Thị Huệ