Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng.
Anh Giuse Phan Tổng ( Hồng).
Sinh ngày 01/01/1974.
Thường trú tại thôn Bắc Thượng-An Bằng.
Do lâm bệnh đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 13 giờ 40 phút, ngày 27/7/2023(10/6/QM).
Hưởng dương 50 tuổi.

­

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn Bắc Thượng-An Bằng.

Lễ viếng bắt đầu từ 16 giờ 30 ngày 28/7/2023(11/6/QM)đến 20 giờ, ngày 30/7/2023(13/6/QM).

Lễ di quan vào lúc 4 giờ 30; thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ An Bằng lúc 5 giờ 30 và hạ huyệt lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày 31/7/2023( 14/6/QM).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình chị quả phụ:

Văn Thị Thảo

Con trai: Phan Tuân
Phan Tài
Phan Tình
Con gái: Phan Thị Hiền
Phan Thị Huệ .

Cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, trong tinh thần hiệp thông xin cộng đoàn gửi lời cầu nguyện đến linh hồn anh Giuse Phan Tổng sớm hưởng nhan thánh chúa và ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc..

Tin: Thanh An, Tôn Tôn , Nhật Tường.