Tin buồn từ An Bằng

Cáo phó

Gia Đình Chúng Tôi Vô Cùng Thương Tiếc Kính Báo Tin: Chồng, Cha của chúng tôi.
Cố Phật Tử : TRƯƠNG CÔNG LỊCH
Pháp Danh : NGUYÊN TRỰC
Sinh Năm : 1977 – Đinh Tỵ
Tạ Thế vào lúc 07 giờ 15 phút
Ngày 14 Tháng 09 Năm 2019
( Nhằm Ngày 16 Tháng 08 Năm Kỷ Hợi)
HƯỞNG DƯƠNG: 43 Tuổi


Tang Lễ Tổ Chức Theo Nghi Thức Phật Giáo. Từ Ngày 14 đến ngày 18 Tháng 09 năm 2019 ( Nhằm Ngày 16 đến 20 Tháng 08 Năm Kỷ Hợi).
Linh Cửu Được Quàn Tại Tư Gia Và An Táng vào lúc 6:30 sáng Tại Nghĩa Tang Quê Nhà.
An Đinh – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – Thừa Thiên Huế.

Đại Diện ANBANGNEWS Đã đến dâng Hoa và Thăm Viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến Gia Đình. Nguyện Cầu Cho Hương Linh Sớm Vãng Sanh Về Nơi Miền Cực Lạc.
Thay Mặt Tang Quyến
Vợ: LÊ THỊ DẠ THẢO
Trưởng Nam : TRƯƠNG CÔNG HẢI QUÂN

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO