Author: Lê Bát

Mệ Hồ Thị Cương qua đời.

Tin buồn từ Trung Định Hải-An Bằng.Mệ Hồ Thị Cương.Pháp danh Nguyên Toàn.Sinh năm 1931( Tân Mùi) .Thường trú tại thôn Trung Định Hải-An Bằng.Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 20 giờ 20 phút, ngày 15/01/23( 24/12/ND ).Hưởng...

Read More