Author: Lê Trúc

Ôn Nguyễn Văn Thiếp

Ôn Nguyễn Văn Thiếp 9/4/2014 Tin vùng An Mỹ: Anbangnews xin đưa tin: Ôn Nguyễn Văn Thiếp, sinh năm Kỷ Tỵ 1929, đã qua đời vào lú 19 giờ 50 ngày 25 tháng 2 năm 2014, tức ngày 26 tháng Giêng năm Giáp Ngọ,...

Read More