ITin buồn từ Vũng Rô-Bắc Thượng , An Bằng :

Bà Maria Madalena Cao Thị Tương

Sinh năm 1941 ( Tân Tỵ ), nguyên quán An Bằng, sống tại Hoa Kỳ, thường trú tại tại Vũng Rô.Do tuổi cao sức yếu đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 18 giờ , ngày 12/6/2021( 03/5/Tân Sửu )

                               Hưởng thọ 81 tuổi 

 


Lính cửu được quàn tại tư gia: Bắc Thượng-An Bằng.Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 14/6/2021 ( 05/5/Tân Sửu ) đến 15 giờ, ngày 15/6/2021 ( 06/5/Tân Sửu )Thánh lễ an táng tại giáo xứ An Bằng lúc 16 giờ ,ngày 15/6/2021 ( 06/5/Tân Sửu ) và nghi thức hạ huyệt lúc 17 giờ cùng ngày.

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông Trần Đăng Tân cùng trưởng nam Trần Đăng Tấn và vợ Lê Thị Thuận; Đích tôn Trần Đăng Tài.

Hiếu nam Trần Đăng Sĩ và vợ Lê Thị Ánh Tuyết; Trần Đăng Tú-Đặng Diệp Tú.

Hiếu nữ Trần Thị Dung – Nguyễn Bá Doan; Trần Thị Mỹ-Lê Nguyên Ánh; Trần Thị Mẫn-Nguyễn Tượng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho linh hồn bà Maria Madalena sớm hưởng nhang thánh Chúa.

Tin: Thanh An và Tôn Tôn.