TIN BUỒN TỪ FLORIDA-HOA KỲ.
Cáo Phó và Chương Trình Lễ Từ Gia Đình.

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.
Gia Đình Chúng Tôi Trân Trọng Kính Báo:

Bà Cố MADALÊNA NGUYỄN THỊ XUÊ

Sinh ngày: 03-04-1946
Tại An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT Huế – Việt Nam.
Đã nghỉ trong Chúa vào lúc:
06:30 AM ngày 07 – 12 – 2023
Tại tư gia Florida – Hoa Kỳ
Hưởng thọ: 77 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Tại nhà quàn: Serenity Funeral Home & Cremation.
(1450 S State Rd 7, North Lauderdale, FL 33068).

I. Chúa nhật, ngày 10 – 12 – 2023:
– 05:00PM: Nghi Thức Phát Tang
– 04:00PM – 09:00PM: Thăm Viếng và Phúng Điếu.

II. Thứ Hai, ngày 11 – 12 – 2023:
– 04:00PM: Thăm Viếng và Phúng Điếu.
– 05:00 PM – 09:00 PM: Các Hội Đoàn Đọc Kinh Cầu Nguyện.

III. Thứ Ba, ngày 12 – 12 – 2023:
– 10:00 AM: Thánh Lễ An Táng Tại Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang Miami
(123 NW 6th Ave, Hallandale Beach, FL 33009).
– Sau Thánh Lễ Linh Cửu Sẽ Được An Táng Tại: Our Lady Queen of Heaven Cemetery. (1500 S State Rd 7, North Lauderdale, FL 33068).

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi thiếu xót. Kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang Gia Đồng Bái Tạ:
Chồng: Ông Cố Trương Quang
Trưởng nam: Trương Quyền (Qua đời).
Thứ nam: Trương Cai, vợ Lê Thị Mỹ Dung và các con.
Thứ nam: Trương Minh Quảng, vợ Nguyễn Thị Diệp và các con.
Trưởng nữ: Trương Thị Minh Mẫn, chồng Lê Hoàng Đức và các con.
Thứ nam: Trương Minh Quốc, vợ Trần Thị Kim Anh và các con.
Thứ nam: Lm Đaminh Trương Minh Quả. CSC
Út nữ: Trương Thị Minh Hương (Qua đời), chồng Hồ Công Đức và các con.