6/15/2015
 Tin buồn từ tiểu bang Michigan: Người An Bằng qua đời.

Bà Đặng Thị Hiểu pháp danh Hạnh Thông sinh năm 1956 vừa mới qua đời hôm thứ Tư 06/10/2015 tại thành phố Sterling Heights, tiểu bang Michigan, hưởng thọ 60 tuổi. Được biết bà Hiểu bị bệnh từ 3 năm trước. Lễ nhập liệm diễn ra lúc 1:30 pm ngày thứ sáu 6/12/2015 tại AH PETERS FUNERAL . Lễ cầu siêu và di quan diễn ra lúc 8:00 am thứ hai 6/15/2015. Theo gia đình, bà Hiểu sẽ được hoả táng và được rước Linh Mô về Gia Đường An Linh cùng Ngày.

ABN/CN