Tin buồn từ Bắc Thượng – An Bằng

Bà Nguyễn Thị Diệm
Pháp danh: Nguyên Chiểu

Sinh Năm : 1935 ( Ất Hợi) thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc  15 giờ  0 phút, ngày  05 tháng 3 năm 2018 (Nhằm Ngày 18  tháng  Giêng năm Mậu Tuất).

Hưởng thọ  84 tuổi .


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.   Lễ viếng bắt đầu từ 0 7 giờ, ngày 07/3/ 2018 (20/tháng giêng / Mậu Tuất) đến 20 giờ, ngày 10/3/2018 (23/tháng giêng / Mậu Tuất) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc  7 giờ  0 phút, ngày 11/3/2018 (24/tháng giêng / Mậu Tuất).  Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng nam Lê Văn Trung (Khiêm) cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Chiểu sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin : Lê Bát, Đặng Danh.