Tin buồn từ An Mỹ – An Bằng

Bà Trương Thị Hiểu
Pháp danh: Quảng Ngộ

Sinh Năm 1931 (Tân Mùi ): , thường trú tại An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc  01 giờ 30  phút, ngày 05 tháng 3 năm 2018 (Nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Hưởng thọ  88 tuổi.


Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ, ngày 06/ 3/ 2018 (19 /tháng giêng / Mậu Tuất ) đến 20 giờ, ngày 10 /3/2018 (23/tháng giêng / Mậu Tuất) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 7 giờ 0 phút, ngày 11/3/2018 (24/tháng giêng / Mậu Tuất ).  Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông hiếu trưởng  nam Nguyễn Văn Việt và đích tôn Nguyễn Văn Thành  cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Quảng Ngộ sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin : Lê Bát, Nguyễn Nguyên Ngọc, Hoàng Tý.