Tin buồn từ tiểu bang Colorado:  Bà Huỳnh Đặng Thị Thanh Thúy, pháp danh Tâm Liên vừa qua đời tại thành phố Aurora, tiểu bang Colorado.  Hưởng dương 54 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng
Kính thưa quý thân hữu gần xa

Toàn thể gia đình chúng con thành khẩn thông báo đến quý thân hữu ân nhân: Hiền thê, mẹ, bà nôi, bà ngoại của chúng con là Phật tử:

HUỲNH ĐẶNG THỊ THANH THÚY
pháp danh TÂM LIÊN.

Sinh ngày 07 tháng 1 năm 1968 (Mậu Thân) tại thôn An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.  Đã từ trần ngày 22 tháng 9 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 8, năm Tân Sửu) tại Aurora, Colorado, Hoa Kỳ.

Hưởng dương 54 tuổi.

Linh cữu của Phật tử Huỳnh Đặng Thị Thanh Thúy, pháp danh Tâm Liên, được an trí trong hai ngày tại nhà quàn, địa chỉ: 11150 E. Dartmouth Ave., Aurora, CO 80014, Tel: 303-745-4418.

Tang gia chúng con thành tâm cung thỉnh Thầy Thích Thiện Tâm cùng đạo tràng Chùa An Bằng, đến để chứng minh, chủ lễ và hộ niệm theo nghi thức Phật Giáo cho tang lễ hiền thê của chúng con là Phật tử: Huỳnh Đặng Thị Thanh Thúy, pháp danh: Tâm Liên.  Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà từ tôn phóng quang tiếp dẫn hương linh sớm được siêu sanh về cõi Phật.

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (nhằm ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu):

  • 10:00 AM – 11:30 AM: Lễ Trị Quan, Nhập Liệm, Bạch Phật Khai Kinh, Thỉnh Linh, Phục Hồn, Thành Phục
  • 12:00 PM – 5:00 PM: Thân hữu thăm viếng
  • 5:00 PM – 6:00 PM: Lễ Tịch Điện, Đại Lễ Kỳ Siêu
  • 6:00 PM – 7:00 PM: Thân hữu thăm viếng

Thứ Tư, ngày 29 tháng 9 năm 2021 (nhằm ngày 23 tháng 8 năm Tân Sửu):

  • 9:00 AM – 9:30 AM: Thân hữu thăm viếng
  • 9:30 AM – 10:00 AM: Lễ Truy Điệu
  • 10:30 AM – 11:00 AM: Lễ Khiển Điện, Di Quan
  • 11:30 AM – 11:50 AM: Hỏa Táng
  • 1:30 PM: Lễ An Linh tại tư gia.

Quý thân hữu muốn liên lạc, phân ưu cùng gia đình, xin gọi lương phu TRƯƠNG CHƯƠNG: 303-257-4090.  Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ xuất, kính mong Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể thân hữu, quý ân nhân và đồng hương niệm tình tha thứ.  Toàn thể tang gia hiếu quyến đồng chân thành tri ân và cảm tạ.

Cáo phó này xin thay thế thiệp tang.

XIN KHÔNG NHẬN PHÚNG ĐIẾU.

Colorado, ngày 25 tháng 9 năm 2021

Tang gia đồng kính báo.