Tin buồn từ An Mỹ-An Bằng
Mệ Lê Phạm Thị Con( Hai)
Pháp danh: Nguyên Hạnh.
Sinh năm 1935( Ất Hợi )
Thường trú tại thôn An Mỹ-An Bằng.
Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 2 giờ 10 phút, ngày 23/10/2023(09/9/QM)
Hưởng thọ 89 tuổi.

­
Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia thôn An Mỹ-An Bằng
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 24/10/2023( 10/9/QM)đến 13 giờ, ngày 25/10/2023(11/9/QM).
Lễ di quan vào lúc 15 giờ và an táng lúc 16 giờ cùng ngày 25/10/2023(11/9/QM).


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông :
Trưởng Nam: Văn Công Phu vợ Văn Thị Liễu
Con trai: Văn Kha – Lê Thị Hương
Văn Tháo – Trần Thị Hường
Văn Công Tuấn – Huỳnh Thị Nhiều
Con gái : Văn Thị Kỷ – Hồ Minh Phòng
Văn Thị Lưỡng
Văn Thị Tính – Lê Nhơn
Văn Thị Hương
Văn Thị Bưởi
Đích Tôn : Văn Công Quý Lence cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến, nguyện cầu cho hương linh Nguyên Hạnh sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.
Tin: Thanh An, Trần Sơn, Lại Nhật Tường.