12/1/2016

Tin buồn từ vùng An Trung, làng An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Bà: Lê Thị Bá

Pháp Danh: Nguyên Cung

Sinh Năm: Qúy Mùi (1943), thường trú tại An Trung, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già sức yếu, đã từ trần vào lúc 06 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2016 (Nhằm Ngày 02 tháng 11 năm Bính Thân).

Hưởng thọ 74 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Trung, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ, ngày 01/12/2016 (03/11/Bính Thân) đến 20 giờ, ngày 03/12/2016 (05/11/Bính Thân ) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Trung, An Bằng, Vinh An vào lúc 9 giờ, ngày 04/12/2016 (06/11/Bính Thân).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu Trưởng nam Phan Văn Dũng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Cung sớm vãng sanh nơi miền Cự​c Lạc.

Tin và hình: Lê Bát