Tin buồn từ Hoa Kỳ:  Mệ Lê Thị Bay, pháp danh Nguyên Phi, vừa qua đời tại Hoa Kỳ.  Mệ là một cô giáo của làng An Bằng vào các thập niện 80 và 90.  Những học sinh của Mệ vẫn quen gọi Mệ là Cô Bay (Ánh). Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Mẹ, em, bà, cô của chúng tôi là:

Bà Lê Thị Bay
pd: Nguyên Phi

Sinh năm 1955 tại Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, đã qua từ trần vào lúc 3:38 AM ngày 07/04/2021 (nhằm ngày 26 tháng 2 năm Tân Sửu).

Hưởng Thọ 67 Tuổi.

Linh cữu quàn tại:

Morgan Funeral Home
625 Gilbert Ferry Rd SE
Attalla, AL 35954
Điện thoại: 256-538-7834

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Hai, ngày 12-04-2021

 • 08:30 AM: Lễ nhập liệm, phát tang
 • 09:15 AM: Lễ Viếng bắt đầu
 • 11:00 AM: Cúng Ngọ
 • 03:30 PM: Lễ Cầu Siêu, Cúng Cơm Tiễn Biệt

Linh cữu sẽ được đưa về Việt nam, an táng tại An Bằng, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Tang gia đồng kính báo

 • Trưởng nam: Văn Tiến Hựu
 • Hiếu nam: Văn Tiến Đức
 • Đích tôn: Văn Tiến Đạt
 • Trưởng nữ: Văn Thị Kim Tiên
 • Hiếu nữ: Văn Thị Kim Nên
 • Hiếu nữ: Văn Thị Kim Hảo
 • Hiếu nữ: Văn Thị Kim Thảo
 • Hiếu nữ: Văn Thị Kim Trang
 • Cùng dâu rể, cháu chắc nội ngoại

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

Cáo Phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.