Tin buồn từ An Mỹ-An Bằng:
Bà Lê Thị Hoa
Pháp danh: Nhuận Mai
Sinh năm: Giáp Thìn.
Thường trú tại An Mỹ -An Bằng, đã đột ngột qua đời vào lúc 10 giờ 0 phút, ngày 24/3/2022( 22/2/Nhâm Dần)

           Hưởng dương 59 tuổi.

Linh cửu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ-An Bằng.

Lễ viếng bắt đầu từ: 15 giờ ngày 25/3/2022( 23/2/Nhâm Dần)đến 10 giờ, ngày 27/3/2022(25/2/Nhâm dần).

Lễ di quan vào lúc 15 giờ  và an táng tại nghĩa trang quê nhà lúc 17 giờ cùng ngày 27/3/2022(25/2/Nhâm Dần ).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông Trần Đình Sỹ.

Trưởng nam: Trần Đình Quốc và vợ Hồ Thị Thảo.

Hiếu nam: Trần Đình Hậu.

Hiếu nữ: Trần Thị Mỹ Huyền.

Đích tôn: Trần Đình Nhân.

Cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.Nguyện cầu cho hương linh Nhuận Mai sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

 

Tin và hình: Thanh An và Tôn Tôn.