Tin buồn từ An Mỹ- An Bằng

Bà Lê Thị Lãng
Pháp danh: Nguyên Chí

Sinh năm 1944(Giáp Thân )thường trú tại An Mỹ– An Bằng. Do tuổi cao, sức yếu đã từ trần vào lúc 00 giờ 45 phút, ngày 19/01/2020(25/12/Kỷ Hợi)

Hưởng thượng thọ 77 tuổi.

Linh cửu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ– An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 20/01/2020(26/12/Kỷ Hợi) đến 12 giờ, ngày 22/01/2020(28/12/Kỷ Hợi) và an táng tại nghĩa trang quê nhà An Mỹ – An Bằng lúc 14 giờ ,ngày 22/01/2020(28/01/Kỷ Hợi).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình                     Ông Nguyễn Văn Đức, trưởng nam Nguyễn Văn                      Hùng ,đích tôn Nguyễn Văn Mình Tuấn cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Chí sớm vãng sanh nơi miền cực lạc.

Tin: Thanh An, Trần Sơn