ABN xin đưa tin: bà Lê Thị Phòng, pháp danh Tâm Nguyên Hiền/Diệu Thiện vừa qua đời qua cáo phó của gia đình như sau.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi/chúng con vô cùng thương tiếc kính báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần
Vợ, Mẹ, Bà Nội/Ngoại của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: LÊ THỊ PHÒNG
Pháp Danh: TÂM NGUYÊN HIỀN/DIỆU THIỆN

Sinh ngày 02 tháng 6 năm 1956 (Bính Thân) tại An Bằng, Phú Vang, Thừa Thiên, Việt Nam
Vừa mệnh chung lúc 15:15 ngày 24 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Mậu Tuất tại Tư gia, thành phố Miami, tiểu bang Florida.

Hưởng Thọ 63 tuổi.

Linh cữu hiện quàn tại:

Memorial Plan Westchester Funeral Home
9800 SW 24th Street, Miami, FL 33165

Liên Lạc: Thiện Văn 305-965-1112

** Ghi Chú: chương trình tang lễ có sự thay đổi như sau:

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Bảy, 27/10/2018 (nhằm ngày 19/9/Mậu Tuất):

 • 13:30: Lẽ Trị Quan – Nhập Liệm – Bạch Phật – Khai Kinh – Phục Hồn – Thành Phục – Lễ Điện Dâng Hoa – Thăm Viếng của Thân Bằng Quyến Thuộc và bạn hữu xa gần

Chủ Nhật, 28/10/2018 (nhằm ngày 20/9/Mậu Tuất):

 • 07:00: Cúng Trà
 • 11:00: Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 12:30 Thăm Viếng
 • 14:00-16:00 Nghi Thức Làng Mai (Tăng Thân)
 • 17:00 Tiến Linh
 • 19:00-22:00 Sinh Hoạt Tâm Tình với Mẹ

Thứ Hai, 29/10/2018 (nhằm ngày 21/9/Mậu Tuất)

 • 07:00 Cúng Trà
 • 11:00 Đại Lễ Cầu Siêu – Thuyết Pháp Độ Linh
 • 16:00 Lễ Tịch Điện, Lời chia sẻ của Chưa Tăng Ni, Cảm Tạ của Tang Quyến

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

 • Chồng: Hồ Đẩu
 • Trưởng Nữ: Hồ Thị Kỷ và các con
 • Trưởng Nam: Hồ Văn Chơn, vợ Đặng Thị Trúc và các con
 • Thứ Nữ: Hồ Thị Diệu Hương, chồng Văn Tấn Thiện và các con
 • Thứ Nam: Hồ Văn Lương, vợ Nguyễn Thị Bé (Thảo) và các con
 • Thứ Nam: Hồ Văn Chương
 • Thứ Nữ: Hồ Thị Vẫn và con
 • Thứ Nữ: Hồ Thị Mỹ Duyên
 • Thứ Nữ: Hồ Thị Mỹ Nga
 • Đích Tôn: Hồ Văn Tiến Dũng
 • Cùng toàn thể Nội và Ngoại Tôn

Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang