Bà Lê Thị Kim Liên (tức Thủy), pháp danh Nguyên Diễn, vừa qua đời tại Honolulu, tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Mẹ, chị của chúng tôi là:


Lê Thị Kim Liên (tức Thủy)
Pháp danh: Nguyên Diễn
Sinh năm 1969 (Kỷ Dậu). Đã tạ thế ngày 18 tháng 8 năm 2021 (nhằm ngày 11 tháng 7 năm Tân Sửu) tại Honolulu, Hawaii.
Hưởng dương: 53 tuổi
Tang lễ được cử hành tại nhà quàn Nu’uanu Memorial Park & Mortuary,
2233 Nu’uanu Ave., Honolulu, HI

Chương Trình Tang Lễ:
(Dước sự chứng minh và chủ lễ của Thượng Tọa Thích Nguyên Thẩm – Hawaii và điều hành tang lễ bởi Đại Đức Thích Pháp Mãn – Michigan.)
Ngày 25/08/2021
11:00 AM: Lễ Nhập Liệm
11:30 AM: Lễ Thành Phục (phát tang)
12:00 PM: Lễ Tiến Linh (cúng cơm)
1:00 PM: Thăm Viếng
3:00 PM: Chẩn Thí Âm Linh Cô Hồn
5:00 PM: Đại Lễ Kỳ Siêu
7:00 PM: Lời Cảm Niệm của Tang Quyến và Hiếu Tử
Ngày 27/08/2021
2:30 PM: Lễ Di Quan
4:00 PM: Lễ An Táng (tại Valley of the Temple)
Cảm Tạ, Hoàn Mãn

Tang Gia Đồng Kính Báo:
Trưởng nam: Nguyễn Ngọc Khánh
Thứ nam: Nguyễn Ngọc Khoa
Trưởng nữ: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Cùng các em và toàn thể gia quyến

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ. Xin thành kính cám ơn quý ông bà, cô bác, dì chúc bác bác, bà con, cùng thân hữu của mẹ chúng con

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang
Xin Miễn Phúng Điếu