6/17/2016
 Tin buồn từ An Bằng:

Maria Madalena Lê Thị Diên

Sinh ngày 05/7/1938 ( Mậu Dần ), thường trú tại An Mỹ – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT Huế, do tuổi già sức yếu nên đã được Chúa thương xót gọi về vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 15/6/2016 ( 11/5/Bính Thân ).

Hưởng thọ 79 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ ngày17/6/2016 (13/5/Bính Thân) đến ngày 20/6/2016 (16/5/Bính Thân ).  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Mỹ – An Bằng- Vinh An – Phú Vang – T T Huế vào lúc 5 giờ ngày 21/6/2016 (17/5/Bính Thân ).  Nguyện cầu cho linh hồn bà Maria Madalena sớm được về nước Chúa và đặng lên chốn nghỉ ngơi.

Thay mặt tang quyến Trưởng nam Nguyễn Lượng cùng toàn thể tang gia hiếu quyến đồng kính báo.