ABN xin được tin, bà Matta Lê Thị Lợi, là mệ ngoại của phóng viên khả ái của Anbangnews, Yên Trương, vừa qua đời tại Việt Nam.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Đức Ki Tô Phục Sinh, gia đình trân trọng kính báo.

Bà Matta Lê Thi Lợi

Sinh ngày 05 tháng 06 năm 1935 (Giáp Tý), đa được Chúa gọi về lúc 12h30 ngày 23 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 10 tháng 11 năm Canh Tý.

Hưởng thượng thọ 85 tuổi.

Trong tình yêu thương và hiệp thông, xin cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Matta sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Năm ngày 24-12-2020 (11-11-Canh Tý)

 • 11h00:  Lê Cáo Tiền Hiền
 • 12h30:  Nghi Thức Tẩm Liệm
 • 13h00:  Lễ Thành Phục
 • 14h00:  Thánh Lễ Cầu Hồn tại tư gia
 • 15hoo:  Lễ Tạ Tiền Hiền
 • 15h30:  Lễ Cáo Tổ
 • 16h00:  Tiếp Đón Quan Khách

Thứ Sáu ngày 25-12-2020 (12-11-Canh Tý)

 • 07h00:  Tiếp Đón Quan Khách
 • 09h00:  Hội Đồng Giáo Xứ Phúng Điếu và cầu hồn
 • 18h00:  Lễ Báo Hiếu

Thứ Bảy ngày 26-12-2020 (13-11-Canh Tý)

 • 07h00:  Tiếp Đón Quan Khách
 • 14h00:  Nghi Thức Di Quan
 • 15h00:  Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Bằng
 • 16:30:  Nghi Thức Hạ Huyệt.

Tang Gia Đồng Kính Báo

 • Hiếu Nam: Nguyễn Văn Thiệu, vợ Trâm Anh và các cháu
 • Hiếu Nam: Trương Văn Chương, vợ Ánh Nhung và các cháu
 • Hiếu Nam Trương Văn Thưởng, vợ Nguyễn Thị Loan, và các cháu
 • Hiếu nữ:  Nguyễn Thị Bông
 • Hiếu nữ: Nguyễn Thị Sen
 • Hiếu Nữ: Trương Thị Phương

Đại diện Anbangnews tại Việt Nam có viếng thăm linh cữu của mệ và chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu linh hồn Matta Lê Thị Lợi sớm về nước Chúa.

Được biết, do mùa đại dịch nên con cháu ở Hoa Kỳ không về kịp để tiễn đưa mệ.  Tại nhà anh Trương Văn Chương (ở Hawaii) có tổ chức buổi đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Matta vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.  Anh Chương cũng có nhắn nhủ con cháu nội ngoại ai về được để phục tang thì cho anh biết để chu toàn làm lễ hướng vọng về mệ.

Toàn thể anh chị em phóng viên Anbangnews xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

Tin và hình: Sơn Trần, Tôn Tôn, Văn Thanh An