Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng toàn thể gia đình, cô bác nội ngoại, và thân hữu: Vợ, mẹ của chúng tôi là


Matta Maria Phạm Thị Như Lan

Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1968, đã được Chúa gọi về an nghỉ trong Chúa vào lúc 10:59 tối ngày thư Năm, ngày 26t háng 3 năm 2020 tại Galax, tiểu bang Virginia, USA.

Hưởng dương: 52 tuổi

Thánh lễ an táng lúc 2:00 PM, thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020 tại Galax, Virginia, USA.

Trong lúc tang gia bối rối, kính mong tất cả bà con niệm tình tha thứ cho những thiếu sót.

Cáo phó này thay thế thiệp tang.
Tang gia đồng kính báo:

Chồng: Văn Đình Hường
Con trai: Văn Đình Victor