Tin buồn từ Bắc Thượng-An Bằng:
Bà Matta Nguyễn Thị Thường
Sinh năm 1946(Bính Tuất )
Thường trú tại Bắc Thượng-An Bằng-Vinh An.Do lâm bệnh đã được Chúa gọi về lúc 05 giờ 15 phút, ngày 29/11/2021(25/10/Tân Sửu)

Hưởng thọ 74 tuổi 

Lính cửu được quàn tại gia đường tư gia Bắc Thượng- An Bằng-Vinh An.

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ , ngày 30/11/2021 đến 20 giờ ngày 01/12/2021(26-27/10/Tân Sửu)

Lễ di quan vào lúc 7 giờ; 8 giờ  thánh lễ an táng tại Giáo xứ An Bằng và 9 giờ 30 hạ huyết cùng ngày 02/12/2021( 28/10/Tân Sửu)

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng điếu, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến tang gia hiếu quyến. 

Hiếu nam: Văn Đình Trân-Năm; Văn Đình Khánh-Lê Thị Thắm; Văn Đình Hải-Nguyễn Thị Lành; Văn Đình Hiếu; Văn Đình Khẩn-Trần Thị Thảo; Văn Đình Vĩnh-Hồ Thị Hằng; Văn Đình Huy-Trương Thị Liên.

Hiếu nữ: Văn Thị Trang-Tịnh Văn Đương; Văn Thị Phượng -Đào Duy Phú cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang giá hiếu quyến, nguyện cầu cho linh hồn Matta sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Tin: Thanh An, Sơn Trần.