AnBangNews vừa nhận được tin buồn từ Florida: Bà: Matta Nguyễn Thị Việt sinh ngày 05/06/1952 đã được Chúa gọi về lúc 14:15 ngày 18/08/2023 tại Florida, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 71 tuổi. Sau đây là cáo phó của gia đình.

 Cáo Phó:

Trong niềm tin vào chúa Kitô phục sinh, gia đình chúng tôi kính báo cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè thân hữu gần xa. Mẹ, mệ của chúng tôi là:

Bà: Matta Nguyễn Thị Việt

Sinh ngày 05/06/1952 (Nhâm Thìn) tại giáo xứ An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế đã hoàn tất cuộc lữ hành Đức Tin nơi trần thế  đã được an nghỉ trong Chúa vào lúc 14:15 ngày 18/08/2023 nhằm ngày 03 tháng Bảy năm Quý Mão tại thành phố Davie, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 71 tuổi

Linh cửu được quàng tại: Fred Hunter’s University Drive Home. Add: 2401 South University Drive, Davie, FL 33324.

Đại Cương Chương Trình Tang Lễ

Ba ngày đọc kinh tại tư gia: 11453 SW 10th Ct, Davie, FL 33325

  • Thứ Sáu: 18/08/2023 lúc 8:00 pm đọc kinh.
  • Thứ Bảy: 19/08/2023 lúc 8:00 pm CĐCGAB đọc kinh.
  • Chúa Nhật 20/08/2023 lúc 6:00 pm hội CBMCG đọc kinh.

Thứ hai, ngày 21/08/2023 tại nhà quàn: Fred Hunter’s University Drive Home. ĐC: 2401 South University Drive, Davie, FL 33324.

  • Lễ Thành Phục vào lúc 3:00 pm, ngày 21/08/2023
  • Thăm Viếng và Phúng Điếu từ 3:30 pm -8:00 pm, ngày 21/08/2023

Thứ ba, ngày 22/08/2023
10:30 am: Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Đức Mẹ La Vang Miami

13:00 pm: Hạ Huyệt tại nghĩa trang, Our Lady Queen of Heaven Cemetery (Add: 1500 S State Rd 7, North Lauderdale, FL 33068)

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Matta sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 

Tang gia đồng kính báo:

  • Trưởng nữ: Nguyễn Thị Thuý + cháu Alina
  •  Út nữ: Nguyễn Thị Thuỷ + chồng Đặng Ngọc Bình và các cháu (Kỳ Phong, Quỳnh Chi, Diệp Anh)

Trong lúc tang gia bối rối không sao tránh khỏi sai xót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

 

Tin: Hồng Phúc Đặng.