Tin buồn từ An Mỹ-An Bằng

Bà Nguyễn Thị Ca
Pháp danh: Nguyên Tâm

Sinh năm 1950 (Canh dần) thường trú tại An Mỹ-An Bằng. Do sức yếu đã từ trần vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 07/12/2019( 12/11/Kỷ Hợi )

Hưởng thọ 70 tuổi.


Linh cửu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ-An Bằng.
Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ 30 phút, ngày 09/12/2019 (14/11/Kỷ Hợi) đến 7 giờ 30, ngày 10/12/2019 (15/11/Kỷ Hợi) và an táng tại nghĩa trang quê nhà An Mỹ-An Bằng lúc 10 giờ, ngày 10/12/2019 (15/11/Kỷ Hợi).


Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và phúng viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông Văn Đình Lãng, trưởng nam Văn Đình Dũng, đích tôn Văn Đình Hùng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Tâm sớm vãng sanh cực lạc.

Tin: Nguyễn Nguyên Ngọc.