5/30/2016
 Tin Lễ Tang Cố mẫu: Nguyễn Thị Thơm

Tin Lễ Tang

Cố mẫu: Nguyễn Thị Thơm
Pháp danh: Quảng Thanh
Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1949 – Kỷ Sửu
Nguyên trú quán: Bắc Thượng, An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT. Huế
Vì lâm trọng bệnh đã từ trần lúc 03 giờ 40′, ngày 29 tháng 5 năm 2016
(Nhằm ngày 23 tháng 4 năm Bính Thân)
Hưởng thọ 68 tuổi

Lễ viếng từ ngày 24/4 Bính Thân
Lễ di quan lúc 15 giờ 00′, ngày 26/4 Bính Thân
Linh cửu được an táng tại nghĩa trang quê nhà An Bằng – Vinh An


TM. Gia đình
Trưởng nam: Phạm Văn Đương