Tin Buồn từ Colorado:

Cáo Phó

Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người,
Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ vcufng hiển trị với Người.
2 Tim 2:11

Gia đình chúng tôi xin kính báo đến Quý Cha, quý tu sĩ, các hội đoàn, cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc và bạn hữu:

Bà Têrêsa Lê Thị Tuyết “Lượng”
Sinh ngày 3 tháng 2 năm 1946
Tại An Bằng, Huế, Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc
11:30 giờ sáng ngày 3 tháng 1 năm 2020
Tại Arvada, Colorado, USA
Hưởng thọ 73 tuổi

Linh cữu quàn tại:
Mount Olivet Cemetery
12801 W. 44th Ave., Wheat Ridge, CO 80033

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 1, 2020

 • 5:30 PM Đọc kinh, thăm viếng
 • 6:30 PM Cáo phó, phân ưu
 • 7:00 PM Thánh Lễ Phát Tang
 • Thánh Đường Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  4655 Harlan St., Wheat Ridge, CO 80033

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 1, 2020

 • 8:30 AM Đọc Thánh Vịnh
 • 9:00 AM Thánh Lễ An Táng
 • Thánh Đường Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
  4655 Harlan St., Wheat Ridge, CO 80033

Sau tang lễ, linh cữu sẽ được an táng tại:
Nghĩa trang Tổng Giáo Phận Mount Olivvet Cemetery
12801 W. 44th Ave., Wheat Ridge, CO 80033

Tang Gia Đồng Kính Báo

 • Chồng: Nguyễn Tập
 • Trưởng Nam: Nguyễn Văn Tiến, vợ Lê T. Vi và các con
 • Trưởng Nữ: Nguyễng T. Hương Amy, chồng Lê Len và các con
 • Thứ Nam: Nguyễn Khánh, vợ Trần Q. Hương và các con
 • Thứ Nam: Nguyễn Hoà Henry, vợ Nguyễn T. Thu và các con
 • Thứ Nữ: Nguyễn T. Bông, chồng Nguyễn Sơn và các con
 • Út Nữ: Nguyễn T. Xuân, chồng Ngô Q. Vinh và các con

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang
Xin Miễn Phúng Điếu