4/22/2016
Tin buồn từ Honolulu:

Bà Trần Thị Liên, pháp danh Nguyên Bửu (64 tuổi) vừa tạ thế vào lúc 13:45 ngày 20 tháng 4 năm 2016 (nhằm ngày 14 tháng 3 Bính Thân) tại thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii.  Sự ra đi của bà để lại nhiều tiếc thương nơi cộng đồng người An Bằng.

Linh cữu được quàn tại
Nuuanu Memorial Park & Mortuary
2233 Nuuanu Ave., Honolulu, HI 96817
(808) 537-5255

Lễ thành phục và hoả táng sẽ tiến hành vào ngày 25 tháng 4 năm 2016 (19/3/Bính Thân).

Thành kính chia buồn cùng gia đình ông Huỳnh Khuyến (chồng), Huỳnh Đức Hậu (hiếu trưởng nam) và vợ Lê Thị Thương, Huỳnh Thị Luyến (hiếu trưởng nữ), và chồng Vũ Văn Minh Tuệ, Huỳnh Thị Hiền (hiếu nữ) và chồng Nguyễn Minh Thành, các cháu nội ngoại, cùng toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Nguyên Bửu vãng sanh về nước Cực Lạc.

ABN