3/3/2016

 Tin Buồn từ An Bằng

Anbangnews xin đưa tin:

Bà Trần Thị Hải, pháp dánh Nguyên Hà, sinh năm Mậu Tuất (1958) do lâm bệnh đã từ trần vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 2 tháng 3 năm 2016 (nhằm 24 tháng Giêng năm Bính Thân), hưởng dương 59 tuổi.

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 24 đến 26 tháng Giêng năm Bính Thân.

Linh cữu được an táng tại nghĩa trang An Bằng vào lúc 14:30 ngày 26 tháng Giêng năm Bính Thân.

Chương trình tang lễ:

Ngày 2 tháng 3 năm 2016 (24/1 Bính Thân)

 • 15:00 Lễ Cáo Tiền Hiền
 • 16:00 Lễ Sám Hối
 • 17:00 Lễ Trị Quân nhập liệm, Lễ Bạch Phật khai kinh, Lễ Phục hồn thành phục
 • 20:00 Lễ Cáo Tổ – Lễ Tạ Tiền Hiền

Ngày 3 tháng 3 năm 2016 (25/1 Bính Thân)

 • 05:00 Lễ cúng trà
 • 07:00 Tiếp đón quan khách phúng điếu
 • 10:00 Lễ Triêu điện – tiến linh
 • 13:00 Lễ phúng điếu của KGH Phật Giáo An Bằng
 • 17:00 Lễ Tịch Điện – Dâng hoa báo ân, Đại lễ cầu siêu, thuyết pháp độ linh
 • 19:00 Tụng kinh

Ngày 4 tháng 3 năm 2016 (26/1 Bính Thân)

 • 05:00 Lễ cúng trà
 • 07:00 Tiếp đón quan khách phúng điếu
 • 10:00 Cúng ngọ, tiến linh
 • 12:00 Lễ khiển điện triệt linh sàn, di quan
 • 14:30 Hạ khoán
 • 15:30 Phản khốc an linh – tạ Phật hoành kinh

Đại diện Anbangnews tại An Bằng có viếng thăm hương linh Trần Thị Hải.  Nguyện cầu hương linh sớm về cõi Cực Lạc.  Thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.

ABN