11/27/2016

Tin buồn từ An Bằng:

Anbangnews xin đưa tin

Bà Trương Thị Vấn

Pháp danh Nguyên Từ

Sinh năm Kỷ Hợi 1959, do lâm trọng bệnh, đã từ trần vào lúc 18 giờ 07 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016 (Nhằm ngày 25 tháng 10 năm Bính Thân).

Hưởng dương 58 tuổi.

Tang lễ tở chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 27/10/Bính Thân đến 01/11/Bính Thân.  Linh cửu an táng tại nghĩa trang An Bằng vào lúc 16:00 ngày 1/11/Bính Thân.

Nguyện cầu hương linh Nguyên Từ sớm vãng sanh về Cực Lạc.  Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh hiếu Trưởng nam Đoàn Minh Hoàng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nguyên Từ sớm vãng sanh nơi miền Cưc Lạc.