10/30/2017
Tin buồn từ Bắc Thượng – An Bằng

                                                                                                                                                                  

Bà Mátta Văn Thị Cả

Sinh Năm: Giáp Ngọ (1954), thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do lâm bệnh nặng, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 12 giờ 10 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2017 (Nhằm Ngày 10 tháng 9 năm Đinh Dậu).

Hưởng thọ 64 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ, ngày 30/10/2017 (11/9/ Đinh Dậu) đến 8 giờ,  ngày 01/11/2017 (13/9/ Đinh Dậu ).  Nghi thức di quan và thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ An Bằng lúc 9 giờ và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An vào lúc 11 giờ, ngày 01/11/2017 (13/9/ Đinh Dậu).

   

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình hiếu trưởng nam Lê Văn Duyệt cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu cho linh hồn Bà Mátta sớm hưởng nhang thánh chúa và được ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

Tin và hình: Lê Bát